Særlige opgaver

Har du en stor social forståelse?

Har du lyst til at møde mennesker med særlige behov?

Det kan være kontakt til offentlige myndigheder, svære ensomhedsproblemer, støttende samtaler i komplekse livsomstændigheder.

I besøgstjenesten besøger vi mennesker, som bare er blevet ældre, og derfor har brug for den ekstra kontakt, som en besøgsven giver.
Vi møder også mennesker, som har brug for en anden slags indsats og med andre kompetencer. Måske har du tid og lyst til at yde den særlige indsats.

Profil:
Du har kendskab til socialt arbejde 
Du kan møde mennesker på en åben og fordomsfri måde
Du har lyst til at få en større indsigt i, hvad livet gør ved os, men også hvad positive sociale relationer betyder for øget livs kvalitet.

Vi forventer:
Stabilitet i kontakten
ca 3 timers ugentlig ”arbejde”

Vi giver:
Supervision til opgaven

Har du lyst til at høre mere, kontakt sognediakon
Hanne Hummelshøj hh@kildebr.dk, 43 56 53 20