Vielse eller kirkelig velsignelse

Tidspunkt for vielse eller kirkelig velsignelse aftales med Kirkekontoret.